Asertivita

O kurzu

Naučíte se nenásilně, vlídně a pevně vyjádřit svůj názor. Zlepší se vaše schopnost komunikovat a posílí sebejistota. Budete přirozeně a přiměřeně reagovat ve vypjatých situacích. Podaří se vám odmítat bez pocitů viny a bránit se manipulativnímu jednání.

Cíl kurzu

→     posílit sebejistotu v jednání s klienty a kolegy
→     pochopit smysl asertivity a zásady asertivní komunikace
→     naučit se používat nástroje asertivní komunikace

Obsah kurzu

→     Co je a není asertivita                         →    Asertivita je když …
→     Sebeprosazení a sebedůvěra             →    Jak postavit pevné základy
→     Odmítnutí, kritika a pochvala          →    Jak odmítat bez pocitů viny
→     Pověry, práva a povinnosti                →    Jak nespadnout do pasti
→     Techniky asertivního jednání           →     Trénujte ve dne v noci
→     Vítězná strategie                                 →     Jste připraveni? Test hrou

Metody
Vysvětlování a vyprávění, diskuse, individuální a skupinová práce, řešení náročných situací a praktická cvičení, testy.

Kurz propojuje téma zdravého sebevědomí a asertivity.
Ukazuje význam osobních HRANIC a důsledky pohraničních konfliktů. Nabízí PROSTOR pro zamyšlení, vyzkoušení jednoduchých technik a inspiraci, jak probudit a pěstovat své asertivní JÁ.

Kurz je dostupný na objednání.
Chci více informací: 606 29 39 19 (t).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *