3 tipy pro rodiče

Téma UČÍM (TĚ) DOMA:
V čem potřebujete mít jasno, když začnete doma učit své dítě.

Vytvořte spolu plán,
děti tomu říkají rozvrh hodin.*


Určete si pevnou dobu, kdy se budete učit.

Začněte se učit každý den ve stejnou hodinu, třeba od 9 do 12. Dělejte přestávky, klidně držte rytmus výuky a přestávek, jak je dítě zvyklé z kamenné školy. Učte se každý den od pondělí do pátku. O víkendech odpočívejte.

Můj tip pro rodiče:

Rodič není v této situaci sám, jsme v tom spolu – naše děti i my. Nehrajte si na hrdiny a rozdělte si se svými dětmi úkoly. Pověřte je hlídáním přestávek, nechejte je vybrat melodii zvonění, nařídit budík, připravit nebo uklidit pomůcky. Na pravidlech se předem dohodněte. Mějte „tajné“ heslo, pro případ, že bude jeden z vás unavený, protože jsme v náročné době. Buďte k sobě navzájem laskaví a přesto důslední.

*Sára mi už dřív říkala, že by ten jejich rozvrh ze školy trochu předělala. Teď máme šanci. Vzaly jsme si její školní rozvrh, na kartičky přepsaly předměty (abychom zachovaly opakování v týdnu), Sári si to poskládala, jak chtěla. Teď je spokojená. Já taky.


Udělejte si jedno sběrné místo
(inbox)

Vytvořte si jedno místo (např. pořadač), kam budete dávat všechno, co přijde ze školy. Na začátku pořadače vložte list s přehledem zadání všech úkolů. Je to takový „úkolníček“, se kterým budete průběžně pracovat. Zapisujte do něj nové úkoly, odškrtávejte, co je hotovo. Vyplněný seznam můžete třeba jednou týdně ofotit a poslat učiteli, ať ví, jak se vám daří.

Můj tip pro rodiče:

Když přijde zadání úkolu, zapište ho (vy nebo dítě) do seznamu úkolů. Na konci každého učebního dne, seznam aktualizujte. Projděte společně, co je hotové a promluvte si o tom, co vás čeká příště. Zeptejte se dítěte, co se mu dnes na učení s vámi líbilo nejvíc, co by udělalo jinak. Řekněte i vy jemu své dojmy.


Mějte odvahu se zeptat
(učitele, dítěte, ostatních rodičů)

Když přijde zadání úkolu, podívejte se, jestli máte vše, co ke splnění úkolu potřebujete. Když zadání nerozumíte, zeptejte se dítěte, jak tomu rozumí ono, nebo kontaktujte učitele. Vyplatí se mít od učitele informaci o konzultačních hodinách. Pokud ho nemáte, vyžádejte si ho.

Můj tip pro rodiče:

Na učení nejsme sami. Máme k ruce své děti, jejich učitele, spolužáky, ostatní rodiče. Své dítě můžeme pověřit, aby posílalo ofocené úkoly učiteli, aby si s ním domluvilo konzultaci, když je třeba. Můžeme se propojit s ostatními rodiči, abychom si učení usnadnili. Můžeme pomoci s učením dětí rodičů, kteří chodí do práce (např. když se učím se svým dítětem, může být další on-line např. skype).